Tư vấn(CSKH)

0908513089

Đất Khai Hoang Là Gì? Điều Kiện Cấp Sổ Đỏ Cho Đất Khai Hoang

batdongsan8h | 06/12/2022

 Đất khai hoang là gì? Đất khai hoang có được cấp sổ đỏ không? Đất khai hoang bị nhà nước thu hồi có được đền bù không? Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất khai hoang như thế nào? Cùng theo dõi bài viết sau của Batdongsan.com.vn để biết rõ hơn.

Đất Khai Hoang Là Gì?

– Nhìn nhận trên phương diện pháp lý:

Đất khai hoang là cách gọi phổ biến của người dân. Căn cứ vào thực tiễn sử dụng và nguồn gốc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân có thể hiểu như sau:

Đất khai hoang là đất đang để hoang hóa, đất khác chưa được nhà nước giao quyền sử dụng cho cá nhân hay tổ chức nào. Do đó thời điểm sử dụng đất trên thực địa không thuộc quyền sử dụng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác. Đất để hoang chưa đước sử dụng, quản lý hay cải tạo.

Hiện nay, luật đất đai không có quy định hay giải thích thế nào là đất khai hoang. Do đó thuật ngữ này chỉ được hiểu thông qua các hệ quả pháp lý khác khi giải quyết vụ việc khai hoang đất trên thực tế.

Việc sử dụng đất khai hoang là sử dụng đất trên thực địa, định đoạt cũng như tác động khác trên đất. Người dân chưa hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định pháp luật. Do đó mà nhà nước chưa công nhận đối với quyền sử dụng đất của người dân tại thời điểm khai hoang.

Đất Khai Hoang Là Gì? Điều Kiện Cấp Sổ Đỏ Cho Đất Khai Hoang
Đất khai hoang là gì?

– Nhìn nhận trên mục đích khai hoang, sử dụng của người dân:

Đất khai hoang chưa được giao hay cho cá nhân, tổ chức thuê trong quyền đại diện quản lý của nhà nước.

Có rất nhiều hình thức khai hoang đất phổ biến nhất là:

 • Khai hoang đất sản xuất.
 • Khai hoang đất rừng.
 • Đất khai hoang phục hóa.

Đất khai hoang phục hóa là loại đất trước đây được sử dụng để sản xuất nông nghiệp, nhưng đã bị bỏ hoá. Đất này vẫn nằm trong quy hoạch sản xuất nông nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khi người dân khai hoang, có thể cải tạo để sử dụng cho các mục đích ban đầu.

Cấp Sổ Đỏ Cho Đất Khai Hoang Cần Điều Kiện Nào?

Trường hợp đất khai hoang có giấy tờ: Theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013 để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất khai hoang phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có một trong các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 100 hoặc theo khoản 1 Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
 • Được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp sử dụng đất vì đất đang tranh chấp thì chưa thể xác định được ai có quyền sử dụng đất để cấp.
 • Việc sử dụng đất tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đã sử dụng đất ổn định từ trước thời điểm cơ quan nhà nước phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch.

Đất khai hoang có được cấp sổ đỏ không?

Đất khai hoang có được cấp sổ đỏ không?

Trường hợp đất khai hoang không có giấy tờ: Đối với đất không có giấy tờ thì sẽ áp dụng quy định tại Điều 101 Luật đất đai để cấp giấy chứng nhận và được chia thành 2 trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ trước ngày 1/7/2014 cần các điều kiện sau:

 •  Có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
 •  Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định và không có tranh chấp.

Trường hợp 2: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 cần các điều kiện sau:

 • Không vi phạm pháp luật về đất đai;
 •  Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch.

 

Đất khai hoang bị nhà nước thu hồi có được đền bù không?

Nhà nước thực hiện thu hồi đất đối với đất đã được chuyển quyền sử dụng cho người dân. Khi đó, việc thu hồi ảnh hưởng đến quyền lợi, mục đích và nhu cầu sử dụng thực tế của họ. Chính vì vậy mà các quy định đền bù mới được áp dụng.

Đất khai hoang bị nhà nước thu hồi có được đền bù không?

Đất khai hoang bị nhà nước thu hồi có được đền bù không?

Đất khai hoang sẽ được Nhà nước bồi thường khi thu hồi đất, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

– Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Đây là mục đích vì lợi ích quốc gia, hướng đến chất lượng quản lý, bảo vệ đất nước. Cho nên cần thiết thu hồi đất ở trong phạm vi quy hoạch. Tất cả người dân có đất trong phạm vi này khi thu hồi đất đều được nhận bồi thường thỏa đáng.

– Đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm; Đất sử dụng phải là đất được giao, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hoặc là đất thuê có thời hạn dài, đã thanh toán tiền thuê đất. Việc thu hồi làm ảnh hưởng đến mục đích sinh sống, làm việc ổn định, lâu dài của người dân.

– Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cùng các giấy tờ có liên quan. Để xác định quyền sử dụng đất, được nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đối với đất đó.

Đất khai hoang có được chuyển nhượng không?

Nếu đất khai hoang đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 188, Luật Đất đai năm 2013 thì được mua bán, chuyển nhượng. Các điều kiện gồm:

- Có sổ đỏ, ngoại trừ trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại Khoản 1, Điều 168, Luật đất đai năm 2013.

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

- Đất không có tranh chấp;

- Trong thời hạn sử dụng đất.

Đất khai hoang được chuyển nhượng khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Đất khai hoang được chuyển nhượng khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất khai hoang

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất khai hoang

Ngoài giấy xác nhận nguồn gốc đất khai hoang; người sử dụng đất khai hoang muốn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tiên theo thông tư 24/2014/TT-BTNMT; còn phải chuẩn bị một số giấy tờ khác có liên quan; hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu);
 • Bản photocopy sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân.
 • Bản sao chứng thực giấy tờ về quyền sử dụng (nếu có);
 • Bản sao chứng thực giấy tờ về tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Quy định này (nếu có tài sản và có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu);
 • Sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng);
 • Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ hoặc nhận Giấy chứng nhận (nếu có);
 • Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính; về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu có);
 • Tờ khai nộp lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu);
 • Đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng; ghi nợ lệ phí trước bạ (đối với trường hợp chưa có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng ; lệ phí trước bạ).

Hồ sơ và thủ tục cấp sổ đỏ cho đất khai hoang

Thời hạn thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ cho đất khai hoang trong vòng 30 ngày.

2. Trình tự, thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất khai hoang

Trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất khai hoang và hồ sơ cần chuẩn bị được thực hiện theo quy định pháp luật.

 • Bước 1: Nộp hồ sơ.
 • Bước 2: Tiếp nhận và xử lý. Chưa đủ hồ sơ sẽ có người thông báo, còn đủ rồi thì Văn phòng đăng ký sẽ gửi bạn Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Tiếp sau đó là bạn phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính do Văn phòng thông báo.
 • Bước 3: Trả kết quả. Sau khoảng 30-40 ngày (giờ hành chính không kể nghỉ lễ) kể từ ngày tiếp nhận bạn sẽ được trao Sổ đỏ khi đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính.

 

3. Làm sổ đỏ đất khai hoang có phải nộp thuế, phí không?

Theo quy định hiện hành, khi làm thủ tục cấp sổ đỏ đất khai hoang, người sử dụng phải nộp các khoản phí như lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất, lệ phí cấp Giấy chứng nhận.

Cấp sổ đỏ cho đất khai hoang từ ngày 01/07/2004 đến trước ngày 01/07/2014

- Người sử dụng đất nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất. Tức tiền sử dụng đất phải nộp được tính theo giá đất cụ thể do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.

- Tuy thuộc trường hợp phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể nhưng có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất thì được trừ số tiền đã nộp vào tiền sử dụng đất phải nộp và mức trừ không vượt quá số tiền có nghĩa vụ phải nộp.

- Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng khác (không phải nhà ở), nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng với thời hạn sử dụng lâu dài thì người sử dụng đất phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể của loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng cao nhất quy định tại Khoản 3, Điều 126, Luật Đất đai năm 2013 tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất.

Lệ phí cấp sổ đỏ

Lệ phí cấp sổ do HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định, do đó nên mức thu là khác nhau giữa các tỉnh. Ngoài các loại khoản tiền nêu trên, khi làm sổ đỏ cho đất khai hoang, người sử dụng đất có thể phải nộp thêm phí đo đạc, phí thẩm định hồ sơ, phí dịch vụ (nếu thuê người khác làm) và thuế sử dụng đất hàng năm nếu chưa nộp.

Trên đây là một số thông tin về đất khai hoang mà Batdongsan.com.vn cung cấp gửi tới bạn đọc. Hy vọng những chia sẻ trong bài viết hữu ích với bạn trong quá trình tìm hiểu về loại đất này.

Thu Pham

Thanhnienviet

Danh mục
Danh sách so sánh