Tư vấn(CSKH)

0908513089

Phân tích cơ bản trong thị trường Forex (ngoại hối)

batdongsan8h | 31/05/2023

 Phân tích thị trường Forex là quá trình phân tích và đánh giá các yếu tố kinh tế, xã hội, chính trị và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá cả các cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Có hai phương pháp chính để phân tích thị trường Forex là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Bên dưới là các bước phân tích cơ bản thị trường Forex:

Phân tích cơ bản trong thị trường Forex (ngoại hối)


1. Tìm hiểu các yếu tố kinh tế cơ bản: 

Điều này đòi hỏi trader phải nắm vững các khái niệm kinh tế cơ bản như lãi suất, tăng trưởng GDP, tỷ lệ thất nghiệp, sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu,... để đánh giá tình hình kinh tế của một quốc gia và ảnh hưởng đến giá trị đồng tiền.

 2. Theo dõi tin tức và sự kiện quan trọng: 

Theo dõi tin tức, lịch kinh tế trên các trang báo, website tin tức, phân tích của các chuyên gia, các cuộc họp của cơ quan quản lý thị trường và các sự kiện kinh tế quan trọng từ các quốc gia trên thế giới để đánh giá tác động của chúng đến thị trường.

 3. Phân tích tâm lý thị trường: 

Các sự kiện và tin tức kinh tế có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và giá trị tiền tệ. Trader cần phân tích tâm lý thị trường để đánh giá tác động của nó đến thị trường ngoại hối.

 4. So sánh các chỉ số kinh tế và tình hình của các quốc gia khác nhau:

Trader cần so sánh các chỉ số kinh tế của các quốc gia khác nhau để đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.

 5. Sử dụng các công cụ phân tích cơ bản:

 Sử dụng các công cụ phân tích cơ bản như biểu đồ, đường xu hướng, trung bình động, đường SMA, RSI, MACD,...để phân tích dữ liệu thị trường và đưa ra quyết định giao dịch.

Lưu ý:  rằng phân tích cơ bản chỉ là một phần của kỹ năng cần có để giao dịch ngoại hối thành công. Trader cần phải thường xuyên cập nhật kiến ​​thức và kỹ năng của mình để đối phó với sự thay đổi của thị trường ngoại hối.

Danh mục
Danh sách so sánh