Tư vấn(CSKH)

0908513089

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật tại Batdongsan8h

Chính sách bảo mật

   

  💁 Điều khoản chung

   Chính sách bảo mật thông tin cá nhân người dùng và các điều khoản chung nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng và các bên khi tham gia mua bán. Batdongsan8h có trách nhiệm bảo mật thông tin của khách hàng, đối tác và thành viên kinh doanh trong hoạt động tiếp thị, môi giới sản phẩm. Nhằm minh bạch, công bằng và đúng trách nhiệm đề ra.

 Chúng tôi cam kết bảo vệ mọi thông tin khách hàng và đối tác kinh doanh một cách an toàn và bảo mật khỏi việc lộ ra bên ngoài. Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin của khách hàng, đối tác với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép.

      Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin khách hàng và đối tác kinh doanh để hỗ trợ cho hoạt động tiếp thị, quảng cáo. Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin này cho mục đích khác ngoài việc hỗ trợ thông tin sản phẩm, tư vấn khách hàng phù hợp với công việc của chúng tôi.

      Chúng tôi cam kết không gửi bất kỳ email quảng cáo nào cho khách hàng nếu khách hàng cho rằng đó là spam ( nội dung rác, quảng cáo không phù hợp). Chúng tôi chỉ liên lạc với khách hàng khi cần thiết để hỗ trợ cho công việc của khách hàng.

   Chúng tôi cam kết tuân thủ đúng các quy định về 👉 Điều khoản sử dụng và hoạt động tiếp thị kinh doanh theo đúng pháp luật. Chúng tôi luôn đảm bảo rằng hoạt động dịch vụ tiếp thị tại Batdongsan8h đáp ứng các tiêu chuẩn về đạo đức và trách nhiệm xã hội.


💥Chính sách bảo mật thông tin khách hàng tại Batdongsan8h

  Chính sách bảo mật thông tin khách hàng tại batdongsan8h nhằm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của khách hàng. Dưới đây là các nội dung chính cần bảo mật tại website

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

1. Thu thập thông tin: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng bao gồm tên, địa chỉ email (nếu có), số điện thoại, địa chỉ nhà và các thông tin khác liên quan đến bất động sản ký gửi hoặc Mua Bán tại website: batdongsan8h.com


2. Sử dụng thông tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để cung cấp cho khách hàng những thông tin liên quan đến bất động sản, hỗ trợ khách hàng trong quá trình tìm kiếm và mua bán bất động sản.


3. Chia sẻ thông tin: Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoại trừ trường hợp pháp lý yêu cầu hoặc khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi và của khách hàng.


4. Bảo mật thông tin: Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thông tin như quản lý truy cập, mã hóa dữ liệu. để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của khách hàng.


5. Điều chỉnh thông tin: Khách hàng có quyền yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào.


   Chúng tôi cam kết tuân thủ chính sách bảo mật và sẽ cập nhật những thay đổi mới nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng tốt nhất có thể.


Chính sách bảo mật: Chủ đầu tư - Đối tác kinh doanh

   Kính gửi! Chủ đầu tư, đối tác hợp tác kinh doanh tại Batdongsan8h

    Chúng tôi là đơn vị môi giới, tiếp thị bất động sản quận Bình Tân, và một số quận huyện khu vực TP. HCM, thời gian tới chúng tôi sẽ mở rộng thị trường ra các khu vực như: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh,  Bà Rịa - Vũng Tàu, và một số tĩnh lân cận khác...

   Về chính sách bảo mật thông tin chủ đầu tư và đối tác tác kinh doanh ký gửi sản phẩm bất động sản tại Batdongsan8h.com.  Nhằm đảm bảo an toàn cho thông tin của đối tác và chủ đầu tư. Dưới đây là những thông tin chính được chúng tôi áp dụng:

Chính sách bảo mật thông tin đôi bên cùng hợp tác
Hình mẫu: Chính sách bảo mật thông tin đôi bên cùng hợp tác

1. Bảo vệ thông tin: Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của chủ đầu tư - đối tác kinh doanh một cách an toàn và bảo mật khỏi việc lộ ra bên ngoài. Chúng tôi đảm bảo rằng không ai có thể truy cập vào thông tin này mà không có sự cho phép từ chủ đầu tư - đối tác kinh doanh.


2. Sử dụng thông tin: chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của Chủ đầu tư - đối tác kinh doanh để hỗ trợ cho việc chăm sóc khách hàng. Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin này cho mục đích khác ngoài việc hỗ trợ cho công việc hợp tác kinh doanh.


3. Quyền lợi của đối tác: Đối tác kinh doanh ký gửi sản phẩm hoặc bán sản phẩm tại đơn vị chúng tôi có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp cho đối tác thông tin về sản phẩm hoặc thông tin khách hàng quan tâm về sản phẩm của đối tác. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho đôi bên cùng hợp tác. Nếu đối tác muốn thay đổi thông tin hoặc xoá bỏ thông tin về sản phẩm, dịch vụ của mình thì hãy Liên hệ chúng tôi để thay đổi thôi tin này.


4. Không chấp nhận hợp tác: Chúng tôi sẽ không gửi bất kỳ Email yêu cầu nào cho đối tác kinh doanh nếu đối tác cho rằng điều kiện từ chúng tôi không phù hợp hoặc cho rằng mục tiêu tiếp thị sản phẩm của chúng tôi không hiệu quả.


5. Chia sẻ thông tin: Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin sản phẩm và thông tin khách hàng của đối tác kinh doanh với bất kỳ đối tác kinh doanh nào khác của chúng tôi. nếu đối tác đã đồng ý và cho chúng tôi làm như vậy.

    Mong rằng thông tin trên đã nêu hiểu rõ chính sách bảo mật của chúng tôi đối với khách hàng và đối tác kinh doanh của mình. Nếu bạn còn câu hỏi nào khác, hãy 👉liên hệ với  chúng tôi để được giải đáp.


Chính sách bảo mật: Thành Viên Batdongsan8h.

    Chào bạn! Batdongsan8h có các chính sách bảo mật thông tin nội dung liên quan nhằm đảm bảo an toàn cho các thông tin sản phẩm và thông tin khách hàng của thành viên môi giới và các thành viên quản lý tại Batdongsan8h. Dưới đây là những chính sách chính mà chúng tôi đang áp dụng:

Chính sách bảo mật thông tin sản phẩm, thông tin khách hàng
Hình mẫu: Chính sách bảo mật thông tin sản phẩm, thông tin khách hàng


1. Bảo vệ thông tin: Chúng tôi sẽ bảo vệ mọi thông tin sản phẩm và thông tin khách hàng một cách an toàn và bảo mật khỏi việc lộ ra bên ngoài. Chúng tôi đảm bảo rằng không ai có thể truy cập vào các thông tin này, ngoài việc bạn cho phép các thành viên quản lý tại Batdongsan8h làm điều đó.


2. Sử dụng thông tin: Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin sản phẩm và thông tin khách hàng của bạn để hỗ trợ cho việc kinh doanh và chăm sóc khách hàng của bạn khi cung cấp cho chúng tôi. và đảm bảo rằng các hoạt động tại Batdongsan8h được thực hiện một cách công bằng, bình đẵng vì quyền lợi, mục đích chung của tất cả thành viên.


3. Quyền lợi của bạn: Bạn có quyền yêu cầu thành viên quản lý batdongsan8h cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm mà khách hàng của bạn quan tâm, hoặc thông tin khách hàng quan tâm về sản phẩm mà bạn đang quản lý. 

Nếu bạn muốn thay đổi hoặc xóa bỏ thông tin sản phẩm hoặc khách hàng của mình, bạn cũng có thể yêu cầu thành viên quản lý batdongsan8h đang quản lý nội dung thông tin của bạn làm điều đó.


4. Không chấp nhận chính sách:  Tại Batdongsan8h  tất cả thành viên có quyền tham gia đóng góp phát triển hoặc không đóng góp phát triển cho các mục tiêu, chiến lược tiếp thị sản phẩm tại website. Vì vậy chúng tôi sẽ không áp đặt lên mỗi thành viên tham gia. Mọi chính sách áp dụng tại Batdongsan8h đều là những quy tắc, tiêu chuẩn  chung được áp dụng để đảm bảo quyền lợi các bên. 

      Bạn có thể đọc thêm: 👉 Điều khoản sử dụng👉Tiêu Chuẩn Hoạt Động👉Thành Viên - Đối Tác    để biết thông tin cụ thể.

5. Chia sẻ thông tin:  Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin sản phẩm và thông tin khách hàng của bạn với các đối tác kinh doanh tại Batdongsan8h nếu bạn đã đồng ý cho chúng tôi làm điều đó.

   Mong rằng với nội dung này bạn đã hiểu rõ hơn về chính sách bảo mật tại Batdongsan8h đối với thành viên của mình. Nếu bạn còn câu hỏi nào khác, hãy 👉 Liên Hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Danh mục
Danh sách so sánh