Tư vấn(CSKH)

0908513089

Tiêu chuẩn hoạt động

 💦Tiêu chuẩn hoạt động.

Tiêu chuẩn hoạt động tại batdongsan8h.com

    Batdongsan8h.com là website mua bán, tiếp thị bất động sản Quận Bình Tân Và một số Quận, Huyện lân cận TP.HCM.

      Batdongsan8h được tạo bởi cá nhân, cùng các thành viên môi giới quản lý  nội dung, thông tin sản phẩm tại website  Batdongsan8h.com

Chúng tôi tiếp nhận thông tin tiếp thị sản phẩm cho các đơn vị, cá nhân sở hữu bất động sản.

    Nội dung thông tin sản phẩm cập nhật trên batdongsan8h.com từ các thành viên quản lý, thành viên môi giới, đối tác kinh doanh.

   Thông tin Sản phẩm cập nhật trên website từ đơn vị sở hữu, chủ đầu tư, đối tác cung cấp.

    Toàn bộ nội dung sản phẩm được kiểm duyệt bởi Admin Batdongsan8h thành viên quản lý.

   Nội dung thông tin cập nhật, được trình bày tương đối rõ ràng, đơn giản... Phù hợp với tất cả khách hàng dễ dàng tìm kiếm.

   Bất động sản là mặt hàng đặc trưng. Vậy nên việc định giá sản phẩm, thông tin mua bán trên website đều mang tính tương đối, chỉ có giá trị xem xét.

  Mọi quyết định mua bán của khách hàng cần thông qua tư vấn từ thành viên quản lý, đối tác kinh doanh hoặc thương lượng trực tiếp với cá nhân, tổ chức sở hữu bất động sản.


  Quyền và Trách nhiệm 
  Trách nhiệm của thành viên quản lý batdongsan8h

- Có trách nhiệm quảng cáo, tiếp thị sản phẩm do chủ sở hữu, đối tác, thành viên cung cấp.

- Có trách nhiệm kiểm duyệt, chỉnh sửa, bổ xung thông tin, đúng theo nội dung thông tin sản phẩm được cung cấp.

- Có trách nhiệm giải thích cụ thể cho khách hàng về nội dung thông tin sản phẩm cập nhật 

- Có trách nhiệm tìm kiếm, tư vấn, hỗ trợ khách hàng, hỗ trợ thành viên, đối tác kinh doanh.

  - Có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị ký gửi sản phẩm, cùng với khách hàng hoàn thành các thủ tục khi tham gia mua bán.

Quyền lợi của batdongsan8h.com

  

Quyền và nghĩa vụ 

1. Quyền lợi

Batdongsan8h.com là nền tảng tiếp thị sản phẩm. Là đơn vị trung gian, thiết lập thông tin khách hàng, thông tin sản phẩm cho các đơn vị, cá nhân tham gia mua bán. Vì vậy Thành viên Batdongsan8h Có quyền bảo vệ thông tin khách hàng, thông tin sản phẩm liên quan giữa các bên khi tham gia mua bán.

     Mọi thông tin thỏa thuận môi giới được thông qua batdongsan8h.com cùng thành viên, đối tác kinh doanh được ghi nhận theo  thỏa thuận và nhận đủ phí  hoa hồng  khi có giao dịch phát sinh.

2. Nghĩa vụ 

     Batdongsan8h Là đơn vị trung gian, thiết lập thông tin thị trường cho các đơn vị, cá nhân tham gia mua bán.

   Batdongsan8h có nghĩa vụ dàn xếp, thống nhất ý kiến các bên, hoặc Cân nhắc điều chỉnh, bổ xung các điều khoản về quyền lợi các bên khi tham gia mua bán.

    Mọi quyết định mua bán sản phẩm tại batdongsan8h.com đều được các bên thoả thuận, đồng ý và được chấp nhận thông qua văn bảng hợp đồng mua bán được pháp luật Việt Nam công nhận.


Danh mục
Danh sách so sánh